Notsi i Sitno és un pretext dramàtic creat per Kilalia, on s’inclouen dinàmiques participatives i diferents tècniques de teatre social i de l’Oprimit/da. És la història de dos germans bessons que viuen en un poblet de les muntanyes dels Andes i el proper curs hauran d’anar a estudiar en una ciutat de l’Altiplà.

Aquest projecte va adreçat als i les alumnes de 6è de primària, ja que treballa el pas dels nens/es de 6è primària a 1er de la ESO.

Va  sorgir durant el curs 2016/2017, arrel d’un encàrrec de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Girona per treballar el pas dels nens/es  de 6è primària a 1er de la ESO. Actualment a Kilalia el continuem oferint, ja que considerem que és una eina molt efectiva per a acompanyar en els infants en aquest moment de transició vital tant important.

El pretext dramàtic o procés dramàtic és una eina que, mitjançant una història teatralitzada, estimula els participants d’una manera física, emocional i intel·lectual, fent-los viure situacions conflictives de personatges ficticis, que poden ser paral·leles a les pròpies.

TEMES:

– Empoderament, eines personals per afrontar el canvi de primària a secundària (canvi en el grup d’iguals, d’espai, de referents adults, d’organtització,  etc.)
– Descobrir les pròpies habilitats i capacitats.
– Prendre decisions de forma  assertiva i amb autoconfiança.
– Identificació, gestió i expressió d’emocions.
– Gestió i resolució dels conflictes
– La identitat personal i  la autoestima.
– Dir SI, dir NO. Definir el que es vol o no es vol, i respectant les pròpies opinions i les de les altres persones,
– Comunicació verbal i no verbal. Assertivitat en la comunicació.

Més projectes