S’han realitzat diverses experiències amb  grups de dones, on persones de Kilalia han acompanyat en el procés de creació d’una obra de teatre-fòrum sobre temes del seu interès.

 • Taller per  dones a Font de la Pòlvora- Vilaroja  «Mujer’est» 2009- 2010
 • Taller per  dones a Banyoles «Fora d’hora» 2010
 • Taller per dones de Font de la Pòlvora-Vilaroja «De Cenicientas i Perdius» 2010-2011
 • Taller adolescents “Noies d’Àfrica” Banyoles 2011
 • Casa d’acollida per a dones que han patit violència masclista, 2010-2011
 • Centre Penitenciari de Girona, 2010-2011

Els objectius generals  dels tallers amb dones són:

 • Promoure la participació cooperativa entre les dones.
 • Promoure la confiança i la cohesió grupal.
 • Fomentar la reflexió i el diàleg entorn de les seves situacions de desigualtat i opressió
 • Explorar noves vies d’ expressió mitjançant el teatre: corporal, verbal, etc.
 • Assajar i posar en pràctica noves formes de resolució de conflictes.
 • Aprendre mútuament a través del joc i de l’acció de jugar.
Més projectes