El projecte “La vida de la Salut” té com objectiu promoure la reflexió entorn la salut i l’alfabetització per a la salut, a partir del teatre interactiu i de dinàmiques participatives. Va destinat a persones majors de 16 anys.

Un dels objectius de l’alfabetització per a la salut, és poder prendre decisions encertades en salut, com individus i com a comunitat.

Aquest projecte sorgeix arran d’un encàrrec que rep Kilalia, el gener 2015, des de la Càtedra de la Promoció de la Salut de la Universitat de Girona, que va proposar el disseny i execució d’un taller educatiu i de sensibilització específic, adreçat a públic major de 16 anys de la ciutat de Girona, des d’una vessant preventiva.

Des de Kilalia es va realitzar una primera fase de recerca bibliogràfica, per tal de crear la part teatral, i escollir situacions molt properes a la realitat. Alhora, i vinculades a les escenes teatrals, es van dissenyar les dinàmiques participatives  que tracten els temes més representatius (entre les quals un teatre fòrum) .

Objectius:

– Reflexionar individual i grupalment entorn de la promoció de la salut al llarg de tota la vida i dels actius de salut individuals i comunitaris.
– Vivenciar, a través del teatre fòrum, situacions properes a les persones, per així fomentar l’actitud creativa a partir de la recerca de possibles alternatives a les situacions proposades.
– Descobrir les eines personals i comunitàries per a tenir una bona salut al llarg de la vida.

Continguts:

– Què és la salut? –compartir la visió de la salut en positiu allunyada de la malaltia.
– Els actius de salut. Recursos individuals i comunitaris per a tenir una bona salut.
– Alfabetització per a la salut : comporta coneixement, motivació i competència per poder formar judicis i prendre decisions relacionades amb la nostra salut i el nostre entorn.
– Envelliment actiu: parlar de la salut al llarg de tota la vida.

Més projectes